TÜRKİYE VE AB ARASINDA ŞEHİR EŞLEŞTİRME - II (YEŞİL BİR GELECEK İÇİN EŞLEŞTİRME)
HİBE PROGRAMI (TTGS-II)

YEŞİL ŞEHİRLEŞME MANİSA-PINETO 2050

Proje; Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi ile yapılan sözleşme gereğince T.C. Manisa Valiliği Yatırım ve İzleme Koordinasyon Başkanlığınca proje faaliyetleri yürütülmektedir. Proje ekibi ve yönetimi T.C. Manisa Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosunca gerçekleştirilmektedir.

İklim ve çevre temelli eylemler için Türk ve AB yerel yönetimleri arasındaki diyaloğun geliştirilmesi ve yerel yönetimlerin kapasitelerinin güçlendirilmesidir. Şehir eşleştirme projeleri aracılığıyla Türkiye ve AB ülkelerindeki yerel yönetimler arasında çevre ve iklim ile ilgili alanlarda karşılıklı değişimi teşvik etmek için sürdürülebilir yapılar oluşturulmasıdır.

Yunanistan Teselya Üniversitesi, İtalya Pineto Belediyesi ve Manisa Kalkınma ve Gelişim Derneği’dir.

Proje Başlama Tarihi; 01.11.2023

Proje süresi; 12 aydır.

Ortak kuruluşların personeli, proje için sözleşme imzalayan paydaşlar, ilk ve ortaokul öğrencileri, Çevre ve İklim alanında çalışan STK’lar, İklim ve Çevre konusunda içerik ve yöntem geliştiren kurumlar, Manisa, Teselya ve Pineto’daki yerel halktır.

Çevrimiçi atölye çalışması sayesinde, çeşitli kuruluşlar proje dışında da birbirleriyle işbirliği yapabilecektir.  Proje tarafından oluşturulan yazılımın kodu, proje sonrasında da kendi yerellerinde kullanılmak üzere ortaklarla paylaşılacaktır. Çocuklar için oluşturulan senaryolar, öğretim materyali olarak kullanılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile paylaşılacaktır. Proje, “bugünün gençleri yarının geleceği” sloganıyla faaliyet göstermekte, yani bugünün çocuklarına geleceğin yetişkinlerinden meyve toplamaları için yeşil gelecek bilincini aşılamaktadır.

PROJE FAALİYETLERİ

Projemiz 14 ana faaliyet üzerine kurgulanmıştır. Bu faaliyetlerden 12 tanesi Uygulama faaliyetidir. Bu faaliyetler projenin etki, sonuç ve öncelikleri ile doğrudan ilgili 12 çıktı üretecektir.

Uluslararası Çalıştay düzenlenmesi
Karbon Emisyon Takip Sistemi Yazılımının geliştirilmesi
Kamu-STK işbirliği modelinin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi
İlkokullardan alınan geri bildirimlere göre sanal gerçeklik uygulamalarının geliştirilmesi
Tüm çıktıların açık kaynak olarak yayınlanması için web portalı oluşturulması
Pineto belediyesi ziyareti, proje uygulamalarının değerlendirilmesi ve protokol imzalanması
Şehir Eşleştirme yöntemi ile iyi örneklerin aktarılması
Kırılganlık analizleri ve iklim etki raporlarının geliştirilmesi
İklim Festivali düzenlenmesi
TV, Radyo programları yapılması, YouTube kanalı oluşturulması
Yaygınlaştırma ve yönetim